EDICIÓNS FACSÍMILES, PRÓLOGOS E GRAVACIÓNS SONORAS

"Limiar", en Na noite estrelecida por Ramón Cabanillas, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1999 (edición facsímile), pp. VII-XV.

"Limiar", en Coroación poética de Ramón Cabanillas [Gravación sonora]: Padrón, 8 de abril de 1958 / Paulino Pedret Casado, Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero Pedrayo, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Arquivo Sonoro de Galicia, 1999.

"Limiar", en Nicomedes Pastor Diaz. Poesías galegas. Égloga de Belmiro e Benigno. A alborada, Edicións Xerais de Galicia, 2001, s/p. (edición facsímile)

"Limiar" en Silencio, de Fran Alonso, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, pp. 5-11.

"Limiar", en Celso Emilio Ferreiro. Longa noite de pedra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2002, pp. VII-XII (edición facsímile)

"Limiar", en Fírgoas, de Manuel Luís Acuña, Vigo, Edicións Xerais, 2004.

"Limiar", en Confíteor de X. C. Gómez Alfaro, Poio (Pontevedra): Litoral das Rías, 2005, pp. 7-15.

"Limiar", en VV.AA., 150 Cantares para Rosalía de Castro (2015, libro electrónico)

"Limiar", en Obituario, de Rosa Leira, 2016.

Copyleft do deseño Sonia Ballesteros Rey
Copyright Ramón Nicolás Rodríguez