O Espello Do Mundo

O espello do mundo, 2016

Onde O Mundo Se Chama Celso Emilio Ferreiro

Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro, 2012

Conversas con Celso Emilio Ferreiro

Conversas con Celso Emilio Ferreiro, 2009

Manuel Lugrís Freire. Vida e obra

Manuel Lugrís Freire. Vida e obra, 2006

Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía

Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía, 2006

Papeis de literatura

Papeis de literatura. Dez anos de revisión crítica, 2001

Entrevistas a Álvaro Cunqueiro

Entrevistas a Álvaro Cunqueiro, 1994

Diccionario dos verbos galegos

Diccionario dos verbos galegos, 1993

Guía de lectura O soño sulagado

O soño sulagado. Guía de lectura, 1992


Copyleft do deseño Sonia Ballesteros Rey
Copyright Ramón Nicolás Rodríguez