ARTIGOS EN REVISTAS

“Manuel Luís Acuña, escritos recuperados”, en Boletín galego de literatura, nº. 8 (nov. 1992); pp. 93-108 (co-asinado con Carlos L. Bernárdez)

“Bouza-Brey e a súa obra literaria : un ensaio de actualidade”, en Dorna, nº 19 (xullo 1992) ; p. 105-109.

“Balance do ensaio literario”, en Anuario de estudios literarios galegos, 1992 ; p. 161-164.

“Un síntoma perigoso: o "Día das letras" case exclusiviza o panorama editorial para o ensaio literario”, en Anuario de estudios literarios galegos, 1993, pp. 201-206.

“Cantares Gallegos e Profecía do mar : Dúas actualizacións”, en Nordés, nº 21- 22 (nadal 1994-out. 1995) ; pp. 37-40.

“Rafael Dieste : Bibliografía en 1995”, en Boletín galego de literatura, nº 14 (2º semestre 1995) ; pp. 149-171.

“A poesía de Blanco Amor ante a crítica do seu tempo”, en Boletín galego de literatura, nº 18 (2º semestre 1997); pp. 19-56.

“Dous contos de Nadal de Alvaro Cunqueiro”, Boletín galego de literatura, nº 20 (2º semestre 1998) ; p. 83-86.

“La literatura gallega y sus estudios: Veinticinco años después”, en Ínsula. Revista de letras y ciencias humanas, nº 629, 1999, pp. 7-9.

“Fermín Bouza-Brey e a súa edición de Cantares Gallegos (1963): algunhas puntualizacións desde o seu epistolario con Fernández del Riego”, en Revista de estudios rosalianos, nº. 2, 2002, pp. 43-53.

“Presentación de ¡Sentinela, alerta!, de María Xosé Queizán”, en Festa da palabra silenciada, nº 17 , 2002; pp. 93-94.

“Colaboradores de Faro: o labor de dous directores”, en Faro de Vigo: Especial 150 años con la cultura, 2003, pp. 33-34.

“Tres calas no primeiro Celso Emilio”, en Arraianos VI, agosto, 2006, Ourense: Asoc. Arraianos, 2006, pp. 19-22. (reeditado en Celso Emilio fai 100 anos, Arraianos, 2012.)

“Celso Emilio Ferreiro. Cien años despues”, en El invisible anillo, nº 16, Madrid: Eneida, 2006, pp. 51-61.

“Álvaro Cunqueiro : poemas e confesións do ano 1933”, en Madrygal, vol. 11, 2008, p. 57-62.

“A crítica literaria xornalística da literatura galega”, en Escrita contemporánea. A Coruña: AELG, 2008, pp. 17-28.

“Xosé María Alvarez Blázquez : unha cala na recepción das súas obras poéticas nos xornais galegos”, en Boletín da Real Academia Galega, nº 369, 2008, pp. 189-200.

“Celso Emilio Ferreiro”, en Ourense. Siglo XXI, ano 5, 2011, pp. 56-61.

“Celso Emilio Ferreiro”, en Aiires da miña terra : publicación de Terra de Celanova e Baixa Limia, nº 20, Caracas, 2011, pp. 49-53.

“Os encontros Celso Emilio Ferreiro Valentín Paz Andrade”, en Raigame, nº 36, Ourense: Deputación de Ourense, 2012, pp. 46-51.

“Celso Emilio Ferreiro e o xornalismo”, en Ferrol Análisis, nº 27, Ferrol: Club de Prensa, 2012, pp. 75-84.

Copyleft do deseño Sonia Ballesteros Rey
Copyright Ramón Nicolás Rodríguez